Find It in Kimberley - Wat sê die wet oor verhurings?
Friday, 07 December 2018 13:25

Wat sê die wet oor verhurings? Featured

FiND iT se berig, huurders los huis in toestand, het Donderdag opslae gemaak.

Cornelia van Vuuren, verhuurder, het aan FiND iT vertel in watter toestand haar huurders van vyf jaar haar tuinwoonstel gelos het. Verskeie mense het kommentaar gelewer op hierdie Facebook-inskrywing.

FiND iT het by ’n regskenner gaan aanklop oor wat die verhuurder sowel as huurder se reg is. Izak Strauss, ’n prokureur en welvaartstrateeg van Attorney Realtor Hub, gee raad.


Ingevolge wetgewing (Rental Housing Act) moet daar:

1. ‘n Gesamentlike inkomende en uitgaande inspeksie met die verhuurder gedoen word. Dit gaan baie rusies beperk en kan gedoen word deur foto’s van elke vertrek te neem of 'n video daarvan te maak. Van daar kan ‘n lys van gebreke/al dan nie ook opgestel word, waarby beide die huurder en verhuurder of agent teken. Dit dien as bewyse en niemand kan daarmee stry nadat die kontrak beëindig is nie.
2. 'n Deposito betaal word - die bedrag moet vooraf ooreengekom word tussen die huurder en verhuurder – gewoonlik een of twee maande se huur. Hiervan kan enige skade verhaal word, indien daar skade aan die eiendom was.

Ingevolge die gemenereg (reg wat ontstaan het uit gewoonte en geregtelike uitsprake van howe of soortgelyke tribunale, anders as wetgewing self) moet:

1. Die huurder na die eiendom omsien en dit nie gebruik vir ander doeleindes as waarvoor dit verhuur is nie;
2. Asook dit herstel na dieselfde toestand as wat dit ontvang is aan die einde van die huurkontrak. Indien nie, word die skade verhaal vanaf die deposito.
Ingevolge bogemelde wet het die huurder die reg op privaatheid en die verhuurder mag die perseel slegs na redelike kennisgewing aan die huurder inspekteer. Ek stel voor dat “inspeksies” ook duidelik deur die kontrak gereguleer word bv. elke derde maand sodat dit duidelik uiteengesit word en geen rusies kan ontstaan nie, aangesien beide partye daartoe toegestem het.

Ingevolge die huurder se reg op privaatheid mag hy/sy as persoon, die eiendom of huis nie deursoek word of die huurder se besittings in beslag geneem word, sonder ‘n hofbevel nie. Daar mag ook nie inbreuk gemaak word op die privaatheid van die huurder se kommunikasie nie.

Die beginpunt is dus ‘n goeie huurkontrak (wat aan wetgewing en die gemenereg voldoen) wat opgestel word deur ‘n prokureur en as basis dien vir die regte van die huurder en verhuurder. Die kontrak moet dus aan alle moontlike aspekte raak en dit spesifiek reel.

Prakties wat in die bestaande geval moes gebeur het:

1. Goeie huurkontrak moes in plek wees;
2. Deposito moes betaal word deur huurder;
3. Gereelde inspeksies moes plaasvind (binne riglyne hierbo);
4. Skade kan verhaal word vanaf deposito.

By Attorney Realtor Hub is ons prokureurs wat eiendomme verkoop en dit maak sin: van die begin af is die regte kontrakte in plek en verstaan beide partye wat hulle regte en verpligtinge is. Die partye het ook van meet af volle regshulp tot hul beskikking.

In praktyk verstaan eienaars wat self verhuur en selfs ook sommige agente nie die wetgewing en kontrakte nie en lei die verhouding tussen huurder en verhuurder vinnig skade a.g.v. die verkeerde inligting wat oorgedra word. Ek het juis die week so 'n geval gehad met ‘n huurder wat bloot net uittrek sonder om die sleutels van die huis te los en kan niemand by die eiendom ingaan en die nodige versorging doen nie. Agterna wil die agent net “alles los” en maak asof niks gebeur het nie, want dit skep vir haar addisionele werk. Die kontrak sal dan gewoonlik tot jou redding kom.

Read 558 times

Add comment


Security code
Refresh

 

booked.net

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account